Maaltijden

14 november 2018

MTR Alu Mutter ( 10 x 300 gr. )

MTR Alu Mutter ( 10 x 300 gr. )
14 november 2018

MTR Rice Masala ( 10 x 250 gr. )

MTR Rice Masala ( 10 x 250 gr. )
14 november 2018

Gits Dal Tadka Mix ( 10 x 300 gr. )

Gits Dal Tadka Mix ( 10 x 300 gr. )
14 november 2018

Gits Kheer Mix (10 x 100 gr.)

Gits Kheer Mix (10 x 100 gr.)
14 november 2018

Gits Rasmalai Mix ( 10 x 150 gr.)

Gits Rasmalai Mix ( 10 x 150 gr.)
14 november 2018

MTR Rice Curry ( 300 gr. )

MTR Rice Curry ( 300 gr. )
14 november 2018

MTR Bhindi Masala ( 10 x 300 gr.)

MTR Bhindi Masala ( 10 x 300 gr.)
14 november 2018

MTR Rajma Masala ( 10 x 300 gr. )

MTR Rajma Masala ( 10 x 300 gr. )
14 november 2018

Gits Dahi Wada Mix ( 10 x 200 gr. )

Gits Dahi Wada Mix ( 10 x 200 gr. )