Masala's

24 oktober 2018

Laziza Chicken Masala ( 6 x 100 gr. )

Laziza Chicken Masala ( 6 x 100 gr. )
24 oktober 2018

Laziza Sabzi Bhujia ( 6 x 100 gr.)

Laziza Sabzi Bhujia ( 6 x 100 gr.)
24 oktober 2018

MDH Chutney Podina ( 10 x 100 gr. )

MDH Chutney Podina ( 10 x 100 gr. )
24 oktober 2018

MDH Kasori Methi ( 6 x 100 gr. )

MDH Kasori Methi ( 6 x 100 gr. )
24 oktober 2018

Nandan Bara Mix ( 10 x 1 kg.)

Nandan Bara Mix ( 10 x 1 kg.)
24 oktober 2018

Shan Biryani Masala ( 12 x 50 gr )

Shan Biryani Masala ( 12 x 50 gr )
24 oktober 2018

Shan Biryani Fish ( 12 x 50 gr. )

Shan Biryani Fish ( 12 x 50 gr. )
24 oktober 2018

Shan Meat+vegetable Masala ( 12 x 100 gr.)

Shan Meat+vegetable Masala ( 12 x 100 gr.)
24 oktober 2018

Tropic Biryani Masala ( 6 x 100 gr. )

Tropic Biryani Masala ( 6 x 100 gr. )